streda 20. februára 2013

Byť moderným - byť sexuálnym šovinistom.


Nacionálny šovinizmus z 19.-20. storočia dnes nahradili šovinizmy stranícke, politické a sexuálne, vo svojich prejavoch rovnako primitívne, hlúpe, agresívne, povýšenecké, vtierajúce sa...považujúce všetko iné za nepriateľské . Nacionálnych štváčov nahradili politológovia, politici, homoaktivisti, feministky. Cieľ však zostáva rovnaký. Na princípoch rozdelenia pospolitého ľudu, rozumej daňových poplatníkov, uchádzať sa o benefity z daní a disponovať mocou umožňujúcou parazitovať na ostatných pohŕdavo označovaných lúzou.
Tento politický či sexuálny šovinizmus je vo svojich chrakteristikách eugenickým prístupom k prísllušníkom vlastného živočíšneho rodu homo sapiens, obdobou už prekonaného nacizmu, praxe rovnako eugenickej založenej na delení ľudstva na nadľudí a podľudí, ale aj obdobou starších totalitných zriadení rovnako založených na tých s právom zotročovať a vládnuť nad tými zotročenými a poddanými.

Árijská migrácia.

Mapky dobre poslúžia aj pre agendu homosexuálneho šovinizmu a rovnako aj pre potreby politického šovinizmu.
Rovnako ako za čias Hitlera a rovnako aj za čias liberalizmu.

Vývoj ľudstva a demokracie sa dostal z kaluže pod odkvap.

Všetcí tí, čo kedysi boli v kalužiach a sú dnes pod odkvapmi, právom sa zamýšľajú, prečo kresťanstvo prežíva, kým všetky izmy sú zvrhávané a zatracované. Kresťanstvo, náuka Krista príchodzivšieho na tento svet ako bezdomovec a odivšieho ako zločinec, ponúka kostru správania prízvukujúcu ľudskú dôstojnosť všetkým. Naprieč dejinám sa kresťanstvo v očiach stúpencov nespravodlivých ideológii nadľudí a podľudí stáva nepriateľom číslo jeden s potenciálom ohroziť teorie nadradenosti jedných nad tými ostatnými.
Preto ten povyk, preto tá nenávisť, preto to štvanie proti Cirkvi.

Nemecký nacionalizmus sa v minulom storočí inštitucializoval do NSDAP. Reakciou na jeho tragické dôsledky bol boľševický internacionalizmus alebo dnes liberálny multikulturalizmus.
Sexuálny šovinizmus sa organizuje cez hnutie známe pod skratkou LGBT a reakcie na jeho tragické dôsledky sú záležitosťou budúcnosti.
Agresivita, s akou sa sexuálny šovinizmus pretláča, je však zrovnateľná s agresivitou vnucovania nacizmu alebo marxizmu. Kto nie je stúpencom ideí LGBT, je automaticky vybranou elitou exkomunikovaný a označený za homofóba a nepriateľa.
LGBT má svoje chápadlá všade, rovnako ako NSDAP v 20.storočí. Toto združenie nájdeme nielen na povestných estrádach homosexuálov - Dúhových pochodoch, ale aj v najvyšších úradoch našej krajiny. Pri Úrade vlády vznikla komisia LGBT. Vláda dotuje portál Homofobia.sk oprávňujúci zhromaďovať citlivé údaje o všetkých občanoch vyjadrujúcich nesúhlas s politikou sexuálneho šovinizmu. LGBT je podporovaná pro-potrat nadšencami ako je Možnosť voľby. V štáte Washington sa LGBT-úradníci rozhodli odstrániť zo sobášnych listov slová ženích a nevesta a nahradiť ich označením manželský partner 1 a manželský partner 2 alebo osoba A a osoba B.
LGBT sa zasadzuje o absolútne zrovnoprávnenie rôznych modelov sexuálneho súžitia s rovnakým právom na adopcie detí - bez dôrazu na záujem dieťaťa.LGBT ide ešte ďalej  podporuje biznis s deťmi ako tovarom, keď vyjadruje nadšenie nad komerčným využitím matiek na rodenie detí pre homosexuálov.

A Ty, občan, trp!

Ak nesúhlasíš, síce zatiaľ nepôjdeš do plynovej komory, ale budeš len označený za netolerantného, hlúpeho, barbara, konzervu, blázna... a to len preto, že máš iný názor.
Diskutovať so šovinistami je neakceptovateľné. Sexuálni šovinisti nediskutujú. Tí len diktujú. Rovnako ako kedysi nacisti či neskôr komunisti.
Ak sa ktokoľvek bráni analyzovať svoje vlastné názory, stáva sa ich otrokom. Odtiaľ je krôčik do organizácií typu siekt, autoritatívnych systémov a totalít. Vrátane LGBT.

Ale môžeš skúsiť si svoj názor obhájiť. Napríklad zodpovedaním týchto jednoduchých otázok:
https://sites.google.com/site/tvojoponent/homosexualita-3/nove-otazky-pre-homosexualov-1