piatok 7. júna 2013

Snahy o sekularizáciu štátu sú porušením Ústavy.

Sekulárni humanisti vedú zápas s cirkvou na viacerých frontoch. Jedným z nich je aj zápas o absolútnu sekularizáciu štátu, ktorá v posledných rokoch zachádza až do tragikomických situácií. Zo sekularizácie sa stáva fraška. Ľudia vrátane tých bez vyznania len s údivom povyťahujú obočie nad zaslepenosťou humanistíkov.
Najčastejšou mantrou sekulárnych humanistov je citácia z Ústavy SR, citujem:


PRVÁ HLAVA
Prvý oddiel
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
Čl. 1 
1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.


A je to. Alfa-omega sekularizácie. Pláštik, do ktorého obliekajú kresťanofóbni ateisti nenávisť voči veriacim, toleranciu násilia páchaného na kresťanoch. Ak sa ktosi rozhodne poukázať na toto násilie, je obvinený z porušenia princípov sekulárneho štátu. Táto zvrátená sekularizácia zachádza do groteskného prepisovania dejín. Z vierozvestcov Konštantína a Metoda robia akýchsi ujov s azbukou v podpazuší. To ale nie je téma na tento príspevok.

Vrátim sa k pôvodnému zámeru a poukážem na kľúčový rozpor sekularizácie.

Dajme si definíciu, citujem z wikipédie:

Sekularizmus je svetonázor / =ideológia/ zameraný na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo, prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života - najmä štátu - od cirkvi.

Definícia jasne hovorí, že sekularizmus je IDEOLÓGIA. Vráťme sa teraz na text Ústavy Slovenskej republiky, citujem:

1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Rozmenené na drobné: Slovenská republika je zvrchovaný štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu a teda ani na ideológiu sekularizmus.

Podobný prístup je možný použiť aj v prípade ideológie homosexualizmu, podľa ktorej sú nepatričným spôsobom zvýhodňovaní príslušníci sexuálnych menšín. Títo si na úkor právneho štátu uchvacujú nadpráva, na ktoré v štáte neviažúcom sa na žiadnu ideológiu nemajú mať proste právo. Konkrétne mám na mysli homosexuálne manželstvá. No na druhej strane nikto v našej krajine nechyroval o heterosexuálnych manželstvách. Prečo? Lebo doteraz manželstvo bolo plodivým vzťahom, kde sa neskúmala sexuálna preferencia a mohli ho uzatvoriť ako homosexuáli tak aj heterosexuáli. Skúmala sa jedine dobrovoľnosť a podpora štátu plodivému vzťahu má úplne racionálny základ. Uspokojovanie prirodzeného sexuálneho pudu, ako je známe aj sekhumanistom, vedie k plodeniu detí, ktorých počet či čas narodenia môže bytostne ohroziť ľudí v plodivom vzťahu. Preto tá podpora spoločnosti manželstvu muža a ženy.