nedeľa 25. augusta 2013

Už je to oficiálne: EU nenávidí kresťanstvo.

Je to už oficiálne: Európska únia nenávidí kresťanstvo.Malé kniežatstvo Andorra, nachádzajúce sa medzi Francúzskom a Španielskom, má na čele dve hlavy štátu a to francúzskeho prezidenta a španielskeho biskupa zo Séo de Urguell.


V jeho tesnej blízkosti sú dva národy a oba prijali euro za svoju menu. Kniežatstvo aj napriek skutočnosti, že nie je členom EU, sa rozhodlo prijať euro za svoju menu a tým vstúpiť do eurozóny podobne ako iné malé štáty, napr. Vatikán, Monaco alebo San Maríno. Podobne ako tieto štáty aj Andorra má právo dať do obehu svoje vlastné euromince.
Podľa dohody by mala Andorra vydať 2,5 miliona mincí pre vlastné použitie, pričom začiatok emisie bol stanovený na 1.január 2014.
Pre zaujímavosť vkladám link na víťazné návrhy euromincí celoštátnej súťaže http://news.coinupdate.com/new-andorra-euro-coins-submitted-for-approval-2017/
Jedno z jeho najslávnejších umeleckých diel, románsky obraz z kostola Svätého Martina z Cortinady, bol vybraný ako námet na národnú stranu euromincí s nominálnou hodnotou 10, 20 a 50 eurocentov..


To bolo však pre EU a ECB už veľa. Tie nariadili odstránenie podobizne Pána Ježiša Krista z návrhov a nemohli zostať ani ako kultovné umelecké dielo pochádzajúce z priestoru historicky chudobného na pamiatky z minulosti. Európske inštitúcie však boli nekompromisné - z dôvodov náboženskej neutrality nesmú byť žiadne odkazy, a to ani v podobe metafor, na kresťanstvo.
Pritom je pre eurobyrokratov zjavne nepodstatné, že podobizeň Ježiša Krista je v srdciach nielen Androrčanov, ale aj ostatných národov Európy symbolom vzájomného sebaporozumenia.

A tak mohla zostať len zvonica kostola - zrejme tá nie je náboženská... Malý národ, ktorý má ako jednu zo svojich dvoch hláv čo by predstaviteľov štátu biskupa, sa poddal rozkazom. Na rozdiel od Slovenska, ktoré si úspešne ubránilo svätosť svätých Cyrila a Metoda na pamätných minciach.

A nielen na rozdiel od Slovenska. V roku 2007 vydalo Nemecko pamätnú desaťeurovú mincu, pri príležitosti 800. výročia narodenia Sv. Alžbety Durínskej. Svätica, ktorá bola mimochodom dcérou uhorského kráľa Ondreja II. (práve jej je zasvätený košický dóm) tam okolo hlavy svätožiaru má. - Teda za predpokladu, že to nie je bublina skafandra pre astronautov. (>)
Je súčasne zaujímmavé, že kým Kristus prekáža, na nových eurobankovkách vydávaných od roku 2013 tým istým úradníčkom neprekáža stvárnenie pohanskej bohyne Európy.

Na záver pre porovnanie vkladám obrázok oboch návrhov mincí:

V lepšom  rozlíšení tu.Autor: TvojOponent@gmail.com

Použité zdroje: 

Pôvodný text:
It's official: the European Union hates Christianity

Ďaľšie zdroje:
http://www.tripomatic.com/Andorra/Church-of-Sant-Mart%C3%AD-de-la-Cortinada/
http://www.minube.com/fotos/rincon/426971/2537721
Vyhľadávanie obrázkov.
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Mart%C3%ADn_de_la_Cortinadahttp://myeurohobby.eu/forum/topics/andorra-and-the-euro?id=2793785%3ATopic%3A299045&page=2#comments
https://www.facebook.com/AndorraEuroCoinshttp://govern.ad/index.php?option=com_k2&view=item&id=4765:el-govern-presenta-el-disseny-definitiu-de-les-monedes-d%E2%80%99euro&Itemid=41

Diskusia na stránkach sekulárnych humanistov.