nedeľa 22. januára 2012

Ad: Žena a Cirkev

venované Oľge Pietruchovej.

Pani Oľga Pietruchová, mienkotvorná kresťanofóbna feministka regionálneho významu, sa pasuje do role samozvanej znalkyne kresťanských teológov a v jednej vete vychrstne charakteristiku Akvinského,citujem:
Oľga Pietruchová píše o Akvinskom:
Jeden z najväčších a najuznávanejších kresťanských teológov, Tomáš Akvinský (1225-1274), podradné postavenie žien ešte posilnil. Vychádzajúc z Aristotela chápal muža pre jeho spermu ako aktívneho, plodiaceho človeka a ženu ako receptívneho, pasívneho človeka. Preto označil ženu za nedokonalú, neúplnú, ba dokonca za „nedokonalého, neúplného muža“ (mas occasionatum).
To, že Tomáš Akvinský je autorom aj iných výrokov o ženách, jej už nie je známe.Ponúkam teda na porovnanie iný výrok pána Akvinského:
Vo vrcholnom stredoveku Tomáš Akvinský trval na názore, že obe pohlavia sú rovnakým obrazom božím a sú teda rovnako schopné spásy, no zároveň zdôraznil vládu muža. 
Je mi to úprimne ľúto, ale teraz , pani Oľga, vyzeráte naozaj ako feministická fanatička. Vlastne za to "ako" sa ospravedlňujem.Vy ňou skutočne aj ste . Tomáš Akvinský však neprispel k budovaniu sebavedomia ženy a jeho názor bol ovplyvnený Aristotelovým učením. Preto sa pýtam,ako mohol poškodiť postaveniu žien v tej dobe,keď predsa vychádzal z morálky dnes ospevovanej antiky?Kde sú teraz fanatickí liberáli tvrdiaci,že EU má korene antické? Zdá sa, že maniere antiky pod drobnohľadom spôsobujú hypertneziu dokonca aj rozhľadeným feministkám. Aristotela však feministky neoznačia za primitíva a tupca tak,ako to radi urobia v prípade akéhokoľvek kresťana. Prečo? Pretože stredobodom záujmu feministiek nie je Aristoteles a už vonkoncom nie postavenie žien vo svete, ale stredobodom je nenávisť voči všetkému kresťanskému.
Pokračujem citátom, ktorého autorom je zmieňovaná extrémistka Pietruchová.
Iste, byť ženou v krajine riadiacou sa náboženským právom šaríja nie je nič, čo by si ktorákoľvek z nás želala, a je nevyhnutné upozorňovať na porušovanie ľudských práv žien. Berme však do úvahy skutočnosť, že naša západná civilizácia má pred týmito krajinami vďaka liberálnej a priemyselnej revolúcii obrovský modernizačný pokrok. Porovnávať teda súčasnú situáciu žien EÚ či USA s postavením žien v súčasnom Pakistane či Iráne nie je celkom fér. 
Pani Pietruchová je na prekvapenie neobyčajne ústretová k dnešnému ponižovaniu žien v moslimskom svete a má dokonca aj pochopenie pre sem-tam nejaké to vraždenie neverných moslimských dám alebo znásilnených dievčatiek. Vraj ide o kultúru iných krajín. A tú treba predsa rešpektovať, o tom nakoniec je multikulturalizmus a liberalizmus. A vraj by nebolo fér porovnávať dnešný Pakistan s EU dneška, hoci pani Pietruchovej, a prirodzene nielen jej, vôbec nie je proti srsti hodnotiť udalosti v Európe spred tisícročia, alebo dvoch či troch, podľa Deklarácie ľudských práv a slobôd dneška či podľa etických noriem práve teraz platných  To je už podľa dnešných feministiek fér.
Na tomto mieste chcem liberálom pripomenúť, že Deklarácia ľudských práv a slobôd, na vzniku ktorej sa podieľali aj kresťanskí právnici, bola prijatá na celom svete, vrátane Pakistanu a teda porovnávať postavenie a osud žien v Pakistane podľa noriem uvedených v spomínanej deklarácii je nielen nutné , ale dokonca je aj fér. Iste, to by ale potom ten hanlivý obraz Cirkvi, o ktorý vám ide v prvom rade, nevyznel až tak hanlivo.
Na pomoc proti kresťanom si feministky berú aj historický gýč Dana Browna, knihu Da Vinciho kód, ktorého vážnosť a serióznosť podopierajú miliónmi predaných kníh a dokonca aj sfilmovaním s brilantným obsadením. Hoci použitím rovnakých kritérií Bibliu nepovažujú za vážnu či dokonca serióznu, hoci prekonáva štatistickú predajnosť Da Vinciho kódu mnohonásobne a stala sa predmetom záujmu neporovnateľne brilantnejších umelcov. Citujem:
To, o čom feministická teológia hovorí už dávno, v skratke načrtol vo svojom bestselleri Da Vinciho kód Dan Brown. ... nechala sa počuť O.Pietruchová
Pani Pietruchová sa opiera vo svojej práci o vybraných teológov a historikov. Jedným z nich je Kung. Jej sympatie vzbudil predovšetkým zaujatým dielom voči Cirkvi ( Katolícka cirkev - stručné dejiny ). Nie je jediná pseudohumanistka ,ktorú nezaujali desiatky iných nestranných diel o dejinách RKC,ale zaujalo ju až toto nekvalitné dielko.To že ide o nekvalitné historické dielo je pre nadanú blogerku nepodstatné. Snáď s odstupom času po napísaní toľkých stupídností si nájde čas aj na prečítanie napr. tohoto : http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/21-3-4.htm
Pilere feministickej kresťanofóbie tejto sympatickej blogerky, na ktorých stojí jej nenávisť voči všetkému kresťanskému , sú z piesku. V závere svojho článku sa pýta viac-menej sama seba:

Iste, nemáme k dispozícii porovnanie vývoja v „paralelných svetoch“, aby sme mohli porovnať vývoj spoločnosti bez vplyvu kresťanstva a katolicizmu
Ale máme,pani Pietruchová. Svet bez katolicizmu objavil v 15. storočí Krištof Kolombus.Bol to surový svet v neustálom kolotoči vojen, rituálnych vrážd , súperenia, obetovania zajatcov i vlastných obyvateľov. Získať sympatie konquistátorov na svoju stranu bolo snom mnohých indiánskych náčelníkov bojujúcich proti svojim divošským rivalom. A konquistátori umne využívali rozbroje medzi kmeňmi k upevňovaniu svojej vlastnej moci a kolonizácie nových území. Kresťanstvo vybudovalo západnú civilizáciu a prinieslo práva ženám, o akých sa iným ženám z nekresťanských oblastí nesnívalo ani v tých najružovejších snoch. Vaše tvrdenie, že ....citujem:
... že naša západná civilizácia má pred týmito krajinami vďaka liberálnej a priemyselnej revolúcii obrovský modernizačný pokrok ...
úmyselne popiera prínos kresťanstva k dôstojnému postaveniu žien v Európe. Váš feminizmus zo žien urobil požieračky chemického svinstva nahovárajúce si , že sú emancipované.Hoci práve nepochopenie ženskosti z nich urobilo len sexuálne objekty na úrovni "průchoďáka". Dnes už môžme hodnotiť desaťročia liberalizmu na základe nie prognóz, ale skúseností. Tzv. emancipované bezdetné dámy pokročilého veku končia na Pokeci v zúfalstve a samote hľadajúc aspoň virtuálnu príležitosť na rozhovor s nejakou spriaznenou dušou. Emancipácia kedysi bola spájaná so snahou žien dokázať, že sú prinajmenšom také dobré ako muži. Dnes sa žena usiluje byť mužom - a to je proti prírode.
Citujem z blogu pani Pietruchovej:
Na druhej strane, v krajinách ako Irak a Irán sa práve vďaka zasahovaniu západnej civilizácie a ním vybičovaným vášňam opätovne dostávajú k moci fanatickí náboženskí vodcovia
Nuž takéto pošliapanie si po svojom vlastnom jazyku len tak ľahko človek neuvidí.Najprv (mylne) tvrdíte, že európsku civilizáciu pozdvihli výhradne liberálne a priemyselné revolúcie a na strane druhej obviňujete tú istú civilizáciu Európy z krokov vedúcich k uchopeniu moci islamskými náboženskými vodcami. Nie je dôvodom radikalizácie islamu práve odpor voči zvrátenostiam presadzovanými liberálmi (a aj feministkami)? Dnes už nielen arabský a moslimský svet majú plné zuby európskeho liberálneho pokrytectva a zvráteností,ale liberalizmu stále jasnejšie zvoní umieráčik aj v EU. Obyvateľstvo je znechutené pseudoslobodou, pseudohumánnosťou. Teda liberalizmom. A čo sa týka islamu, ten sa radikalizuje aj v európskom priestore - v kolískach liberalizmu a priemyselných revolúcií. Toto ako vysvetlíte?
Pani Pietruchová pokračuje vo svojej antikrižiackej výprave, rozumej protikresťanskej, ďalej znevažovaním úcty k Panne Márii. Tu už nemá problém sa zaradiť do davu pohŕdajúcich úctou k žene. Jej feminizmus končí tam,kde začína skutočná úcta k žene. Tá je jej na smiech. Veď čo už odpornejšie môže byť v ponímaní liberálnych žien ako je obetavosť a materstvo? Opäť si berie na mušku kresťanskú vierouku, citujem:
Naopak, v 17. storočí Rímska inkvizícia, neskoršie Sväté ofícium, zakázala používať výraz „nepoškvrnené počatie“. 
Ani toto nie je pravda. Diskusie o nepoškvrnenom počatí boli súčasťou teologickej polemiky prebiehajúcej medzi dominikánmi a jezuitmi.Vtedy sa vlastne upresňovali teologické dogmatické definície. (Zdroj: Katkryptolog).
Nuž ideme ďalej.Citujem:
Obraz bežnej ženy je pre katolícku cirkev notoricky známy obraz hriešnej Evy....Hriech má v katolicizme podobu ženy...Žena ako deklarovaná najbližšia spolupracovníčka diablova bola hlavným objektom inkvizičných procesov, ktoré predstavujú historicky jedinečný príklad inštitucionálneho násilia páchaného na ženách.
Keby som nepoznal viaceré blogy autorky, musel by som ju asi považovať za človeka nenávidiaceho ženy. Tak sa mi zdá, že ak  by si RKC osvojila všetky  tézy feministického hnutia, z pani Pietruchovej sa stane krvilačná inkvizítorka upaľujúca všetko samičie, vrátane mačiek a pavúčic. Nikdy som ako veriaci nenazeral na ženu ako na diabla, ako tu podsúva táto extrémistka.Veriaci žijú pohodový život a pokiaľ sa riadia všetkými nábožensko-kultúrnymi etickými normami, žijú v harmonických vzťahoch.A v takých harmonických vzťahoch je šťastným aj život ženy.
Zmienka o inkvizícii v súvislostiach, ako ich naznačuje blogerka, nesvedčí o dejepisnej zrelosti.Zdá sa mi, že na hodinách dejepisu ZDŠ sa venovala akémusi inému rozptýleniu. Inkvizícia nestála na prenasledovaní ľudí na základe pohlavia a obeťami boli aj muži a dokonca aj zvieratá. Žena teda nebola hlavným objektom inkvizičných procesov.Je to zavádzanie. To by sme si osvojením logiky tety Oľgy museli namýšľať, že súdne procesy na Slovensku stoja na "homocíde", lebo hlavnými objektami sú ľudia (=homo).
V zaujímavej knihe Strach na západe v 14.-18. storočí píše francúzsky historik Jean Delumeau o cirkevných hodnostároch: „na základe poznatkov hĺbkovej psychológie môžeme zákonite predpokladať, že sa ich nebývalé potlačované libido menilo v agresívne chovanie. Sexuálne frustrované bytosti...
Tak to sotva. Toto by platilo, možno, keby obete inkvizičných procesov boli výhradne len v Katolíckej cirkvi. Ako je známe, tak najväčší rozmach dosiahlo prenasledovanie čarodejníc a ich popravovanie v tradične luteránskych krajinách a nešlo len o obete "sexuálne frustrovaných panicov".
Desiatky až stovky tisíc nevinných obetí, zväčša žien (odhady obetí inkvizície sa rôznia, najnižšie čísla hovoria o sedemdesiattisíc, iné idú do milióna)  zhorelo v inkvizičných plameňoch kvôli snahe Vatikánu o potvrdenie dogiem a posilnenie moci... píše pani Pietruchová.
Chuck Norris môže naozaj len tíško závidieť schopnosť klamať a zavádzať. Takže za obete protičarodejníckych procesov , ktoré prišli o život vinou evanjelikov, môže zase len ten "hnusný" Vatikán. Nebudem sa zaoberať tým, že obeťami neboli len ženy a pohlavie nebolo rozhodujúce pri vynášaní rozsudkov.Prejdem priamo k štatistickým číslam. Najnižšie čísla obetí inkvizície sú na úrovni niekoľko stoviek až tisícok. Racionálny údaj hovorí o približne 10 000 ( slovom desaťtisíc ) obetí. (Zdroj: Katkryptolog). Ako uvádza nick friedo...ak niekto nechce vyzerať ako apologéta, uvádza údaj niekoľko desaťtisíc... I tento prehnane vysoký údaj je však stále bližšie k pravde ako stále sa na internete vyskytujúce čísla v rádoch miliárd. Ani 9 miliónový odhad obetí inkvizície nie je ani len vzdialene blízky k historickej pravda.5 miliónov obetí Inkvizície uvádza Dano Brown vo svojom "ahistorickom opuse" Da Vinciho kód - ide zrejme o prstový odhad nezakladajúci sa na pravde. A Voltaire sa tiež bráni týmto milionovým nezmyslom a ako hornú hranicu pripúšťa 100 tisíc obetí. Zdá sa, že matematika pre brajtov je rovnako cudzia ako pre dojičky kybernetika.
Ideálny obraz ženy pre cirkev je obetavá žena, znášajúca s pokorou svoj ťažký osud. Len také majú šancu dostať sa medzi ideály a svätice...
Je ideálom pre dnešné feministky muž, ktorý opustí svoju partnerku hneď,ako dostane rakovinu prsníka? Logika sebectva ateizmu a jeho konkrétnej ideológie nazývanej liberalizmom tomu nasvedčuje. Ideálom je naozaj človek, nielen žena,ale aj muž, ktorý rieši problémy v súlade s etickými normami , pokiaľ riešiteľné sú, a znáša aj dôsledky a utrpenie, ak problém už riešiteľný nie je. Napríklad starostlivosťou o ťažko chorých a zomierajúcich. Hrozná predstava v časoch, keď sa ženám už aj pri pohľade na jednorazové pampersky obracia žalúdok ako ruské kolo vo viedenskom Prátri.
Preto je nespravodlivé jednostranne poukazovať na problémy žien v islame a využívať to na rozdúchavanie negatívnych emócií medzi kultúrami bez toho, aby sme pomenovali, čo pre ženy znamenalo (a ešte vždy znamená) učenie katolíckej cirkvi. 
Och môj Darwine! :) Takže akáže to nespravodlivosť sa deje na tomto svete, keď sa ktosi, kto nemá písomné poverenie od feministických združení ,dovolí si šepnúť čosi kritické na postavenie žien v islamskom svete. Kým moslimky v Turecku sa búria proti zákonu povoľujúcemu v donedávna prísne sekulárnom Turecku nosiť "vrecia na hlave", tak ľavicová bojovníčka za práva žien pani Oľga Pietruchová dôrazne presadzuje dobrovoľnú povinnosť týchto "vriec" moslimkám európskeho druhu. Veď by k nám ten islam ani nechodil. Nuž zvláštne, že extrémne antagonistické ideológie ,akými sú feminizmus a islam, nachádzajú súznenie v boji proti domácej kultúre a tradícii - proti kresťanstvu. Možno to aj pani Oľge príde, až bude nahánať svoju dcéru či vnučky za peniaze nás všetkých kdesi v mešitovej tramtárii.
Keby záležalo na jej predstaviteľoch (RKC) , dodnes by údelom našich žien zostalo Bismarkove Kinder-Küche-Kirche.
Odkedy to záleží na liberáloch , tak nejedna emancipovaná žena sa pohybuje v trojuholníku D55 - Abortion Clinic - Psychiatric Clinic.

(Úryvok z úvahy pre stránku TvojOponent - Obrana kresťanstva venovanej vzťahu žien a kresťanstva. Krátené.)

utorok 17. januára 2012

Výrok na dnešok alebo "Kruté vojny ateistov s teistami".

Diskutéri argumentujú vedeckými objavmi a spoliehajú sa na svoje široké vedomosti, no zarážajúci je tu fakt, že možno ani neexistuje človek ktorého by k ateizmu priviedli práve objavy vedy, rovnako ako je málo veriacich, ktorých k viere priviedlo len samotné štúdium biblie, prípadne "alternatívna" veda. Zdá sa že je všetko úplne inak.


pondelok 16. januára 2012

Je to etické?

Je to etické?

Z pohľadu ateizmu je človek len hmotou a život je absurdný.Nemá zmysel.
Feministky a liberáli presadzujú pôžitkársky postoj k životu. Tento prístup je podľa nich dôležitejší významnejší a rozhodujúcejší ako potreby tých okolo nás.
Preto presadzujú kult smrti, interupcie bez obmedzení,eutanázie, sex bez zodpovednosti...
..................................................................................................................................
1/ Ak teda interrucpia nie je vražda, aspoň do toho 5.mesiaca, potom sa natíska zavážna otázka.Ak to vyvíjajúce sa dieťa nemá mať práva ľudskej dôstojnosti a ochrany života, je zranenie matky, ktorá po agresívnom útoku potratí len poškodzovaním cudzej veci?Potom by adekvátnou náhradou za takto zničené očakávané tehotenstvo bolo len pol kila bravčového.
.....................................................................................................................................
2/ Skúsim iný príklad.Vžite sa do situácie, že máte ťažko choré dieťa,ktorému pomôže jedine transplantácia.No niet darcu.A ktosi vám ponúkne možnosť získať chýbajúce orgány,ale nelegálne.Kdesi nadruhej strane planéty cieleným usmrtením inéhodieťaťa, ktorému tieto orgány odoberú.A vám ich ponúknu a zachránia život vášmu dieťaťu.Ako sa rozhodnete?
.......................................................................................................................................

3/ Ideme ďalej. Predstavte si, že máte nejaký problém.Zdravotný.A tento by sa dal úspešne liečiť transplantáciou.Napr. máte celulitídu a tá by sa dala odstrániť , hypoteticky,transplantáciou kože. A tak sa dohodnete s priateľkou, že si orgány ušijete na mieru.Splodíte potomka,ktorému v treťom mesiaci, dokedy sú povolené interrupcie bez obmedzení aj z roztopaše žien, necháte odborníkom odobrať mozog.Plod sa ďalej bude vyvíjať bez mozgu.Takéto novorodeňa necháte stiahnuť z kože a máte záplaty na svoj škaredý zadok. Prečo nie?Veď ten plod bol "usmrtený" v zákonom stanovenej lehote a ďalej sa to vyvíjalo len ako hromada náhradných súčiastok. Je to etické?
..........................................................................................................................................

4/ Jedným z mnohých argumentov na podporu interrucpií je tvrdenie, že je správne,aby ženy mohli tieto zákroky podstupovať v prípade, že majú veľa detí.Napr.už majú jedno a to druhé by výrazne zaťažilo rozpočet rodiny.Lenže akékoľvek tehotenstvo a jeho ukončenie pred termínom je ohrozením zdravia i života ľudskej samice.Preto sa pýtam, či nie je lepšie vykonať na svojom zdravom už narodenom dieťati eutanáziu a dovoliť,aby ho mamina zomlela v mlynčeku na mäso a prebiehajúce tehotenstvo bez rizika poškodenia zdravia rodičky nechať prebehnúť až do pôrodu. Všetci by boli predsa happy...hm?

nedeľa 15. januára 2012

Správa o stave ateizmu.

Píše sa rok 2012. Kultúrna vojna, ako sa taktne nazýva netaktné znevažovanie náboženského presvedčenia kresťanov v Európskej únii a ich kultivovaná obrana, sa vedie na mnohých frontoch. Najsurovšie výpady proti predovšetkým katolíkom sú zatiaľ len na diskusných fórach internetu, no toto virtuálne bojové územie nezriedka, ba čoraz častejšie, sa šíri aj do skutočného života. Na území dnešného Československa neprešlo ani štvrťstoročie a kresťan musí opäť premýšlať, či sa verejne prizná k svojmu presvedčeniu a životnej filozofii,alebo si ponechá vieru len vo svojom najintímnejšom súkromí , aby sa tak vyhol skutočnému ohrozeniu svojich životných istôt. Byť kresťanom je vraj hanba.Byť nasledovníkom Krista, hlásajúceho lásku k blížnym, prízvukujúcemu dodržiavanie Zmluvy, ktoré nariaďuje Nepokradneš, Neoklameš, Nezosmilníš či Nezabiješ, je prejavom slabosti. Darwinizmus dneška žiada mocných, silných a bezohľadných predátorov. A ten,kto ním nie je, je okamžite považovaný takmer za škodnú hodnú úrovne a osudu obete.

Čo sa teda deje v našej krajine, ktorej ľud v novembri 1989 odhodlane sa hlásil k trpezlivosti a vytrvalosti znášať príkoria spoločensko-hospodárskych reforiem? Sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si pravdu vravieť len, sľúbili sme si vydržať,sľúbili sme si nový deň. Nový deň po takmer 23 rokoch je opäť s temnými mrakmi na oblohe prinášajúcimi cenzúru, zastrašovanie, znevažovanie. Sloboda prejavu , ktorá mala byť jedným zo záladných pilierov demokracie, sa mení na neslobodu po prejave. Nespravodlivosť a bezprávie sa opäť rozlieva po našej krajine ako zhubná povodeň. Preživší čoraz častejšie s nádejou na vyslobodenie z duševného utrpenia dúfajú v skorú milosrdnú smrť. Neexistencia sa zdá byť ľúbivejšou a schodnejšou cestou pre spravodlivých, možno i morálnejšou,ako kolaborácia so zlom alebo priamo stotožnejšie sa s ním. Hrozivo narastá počet samovrážd. Pravda sa dnes opäť nenosí.Je nemoderná. Je prejavom slabosti. Duše dnešného vraj moderného človeka ovláda namiesto charakteru mamona.

V časoch diktatúry proletariátu, v časoch,keď vedúcu úlohu v strane a v spoločnosti mala KSČ, bola príčina ľahko definovateľná. Bola ňou totalitná ateistická ideológia marxistického komunizmu. Komunisti, ako sa vtedy nazývali stúpenci budovania socializmu, tvrdili, že nový spoločenský poriadok je zákonitosťou dejinného vývoja a len oni majú právo na absolútnu pravdu vo všetkom. Proti duševnej tyranii ako prvá vystúpila RKC. Pre komunistov sa stala nepriateľom číslo jedna. Nasledovalo prerušenie diplomatických stykov s Vatikánom a deštruktívna manipulovatívna ateizácia.Podľa tajných dokumentov tej doby schválených vedúcimi komunistami, sa ateizačný tlak sústreďuje na mladých.Generácie rodičov a starých rodičov sa mali ponechať postupnému vymretiu. Komunisti boj o presvedčenie občana, ako to Hitler kedysi výstižne nazval, boj o dušu človeka, viedli s cieľom vychovať mladého človeka k slepej viere v absolútnu spoľahlivosť štátom manipulovanej vedy a k pohŕdaniu vlastnými rodičmi. Prepisovali sa učebnice dejepisu na obraz neomylnej strany.Prepisovali sa učebnice jazyka,literatúry. Dokonca aj fyziky. Komunistická ideológia sa stávala nespochybniteľnou dogmou spochybňujúcou elementárne prírodné zákony. Pochybovanie o správnosti smerovania sa stalo trestným. Stali sme sa diktatúrou. Štátna správa sa začala plniť pologramotnými nevzdelancami a tým sa začal pniť zákonitý scenár spoločenskej evolúcie. Historická katastrofa systému sa stala otázkou času.

Dnes nevládnu komunisti. Dnes nie je modernou ideológiou komunizmus.Dnes charakterovo tí istí ľudia,ktorí nachádzajú zaľúbenie v samoľúbosti nadradenosti vlastného názoru, opäť plnia tabuľkové miesta štátnych úradov. Skorumpovaní úradníci na pozíciách, ktoré by mali byť spájané s morálnou autoritou, stávajú sa štandardom správania občanov. Veď prečo by nemal kradnúť občan,ak to robí aj správca a poslanec? Najväčšie bremeno boja proti liberalizmu, ateistickej ideológii dneška,je opäť na pleciach veriacich a Cirkvi. Cirkev dnes, aj napriek veľmi jemne a diplomaticky prednášaným kritickým posolstvám adresovaným kormidelníkom spoločnosti, sa stáva - zase - nepriateľom číslo jedna. Liberáli na riadiacich pozíciách cielene štvú proti kresťanom šírením klamstiev tváriacich sa ako dôveryhodný hlas mienkotvornej skupiny. Sú šírené skreslené informácie o živote veriacich, o dejinách, o zločinnosti kléru. Prínosy kresťanov pre civilizáciu sú bagatelizované. Pochybenia zveličované. Dnes, rovnako ako za vlády jedinej správnej strany, či ešte predtým, za Hitlera. Manipuluje sa s verejnou mienkou. Spochybňuje sa etika a morálka. Veriaci sú označovaní za primitívov, tupcov, spiatočníkov, nevzdelancov, nepriateľov vedy a pokroku. Čím je hlas Cirkvi káravejší, tým liberáli sú agresívnejší. Nenávisť zaslepuje liberálov až do takej miery, že podmieňujú priznanie základného práva na život pre kresťanov prijatím protikresťanských zákonov. Piliere kresťanského života sú spochybňované. Manželstvo je vraj prežitkom. Pravda vraj neexistuje. Základnou etickou normou sa stáva peňažná hodnota. Vzťah dvoch ľudí je podmieňovaný ekonomickou výhodnosťou. Deti sú záťažou,prekážkou. Vzdelanie je len na papieri. Spravodlivosť relatívna a rovnako tak aj morálka. Cirkev napriek mediálnej presile ponúka úplne iné hodnoty. Jej hodnoty sú v priamom kontraste s hodnotami liberalizmu.
Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec vyhlásil,citujem:

"Kapitáni života štátov bez Boha a bez duchovných hodnôt šíria cez masmédiá slobodu bez hraníc pod heslom bezhraničného liberalizmu, v ktorom je všetko dovolené. Všetko v mene takzvanej slobody. Ľudia obrátili na ruby všetkých sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich za cnosti. Pýchu nazvali zdravým sebavedomím, lakomstvo zákonom ekonomiky, smilstvo nazvali zdravým biologickým inštinktom a takmer jedinou radosťou zo života, nestriedmosť nazvali vyššou životnou úrovňou, surovú závisť a nenávisť nazvali bojom o spravodlivosť a politickú slobodu, hnev nazvali rozhorčením nad názormi druhých, lenivosť nazvali filozofickým postojom. Takto kapitáni štátov bez Boha paralyzovali ľudí a národy. A zmocňujú sa ľudí i sveta."


Liberáli dnes,rovnako ako komunisti budujúci spoločnosť založenú na vedeckom ateizme, či Hitler pred viac ako 70 rokmi, útočia na veriacich s tézou, že veda a viera si odporujú. Ateisti tvrdia, že Cirkev obmedzuje vedecké bádanie. Neuvedomujú si však, že práve kresťanstvo prinieslo pre civilizáciu modernú vedu. Cirkev neobmedzuje vedecké bádanie,ale vnáša doň etický princíp. Ateisti povýšili vedu na náboženstvo a akákoľvek kritika vedy a vedcov je pre nich tým, čím je pre moslima urážka Alaha.

O vede a zločinoch páchaných v mene vedy ale nabudúce.

nedeľa 1. januára 2012

Postup pri pridávaní diskusných príspevkov.

1/ Otvorte si v internetovom prehliadači článok služby Bloger.
2/ Vo vedľajšom okne internetového prehliadača si otvorte Váš účet , internetový nick služby Google - Gmail. Prihláste sa do svojho účtu.
3/ Kliknite v okne s článkom blogu na interaktívny odkaz "Diskusia".
4/ Do dialógového okna napíšte text
5/ Kliknite na "Prihlásiť sa e-mailom na odber". Toto nie je nevyhnutný krok, ale doporučujem nastavenie upozornení na nové príspevky do aktívneho stavu.
6/ V dialógovom okne označenom ako "Komentovať ako" vyberte Účet Google.
7/ Kliknite na interaktívny odkaz "Publikovať"
8/ Zadajte slovo antispamovej ochrany a opäť kliknite na odkaz "Publikovať".
9/ Mno,  a je to :)Ako pomôcku vkladám obrázok s vyznačením postupu, ako na to :