štvrtok 12. apríla 2012

Kto je Ježiš Kristus?

Kresťanofóbni ateisti v snahe spochybniť kresťanstvo a predovšetkým ústrednú postavu tejto viery, Ježiša Krista, spochybňujú jeho božskosť. Tvrdia, že mal súrodencov a dokonca vraj pochádzal z dvojčiat. Tým dvojčaťom mal byť Tomáš,neskôr popravený spolu s Kristom ako lotor Barabáš.
Niektorí tvrdia, že Mária bola pôvodom židovka a žena nežidovského vojaka Pandiru (Tiberius Julius Abdes Panthera), ktorému bola počas jeho neprítomnosti neverná a podviedla ho so židovským tesárom Jozefom, ktorý ju dostal do druhého stavu.
Títo rôzni pseudohistorici prinášajú kopy argumentov navzájom si protirečiacich. Jedni tvrdia, že "neexistujúci" Ježiš síce existoval, ale na kríži omdlel, zaspal či si len tak z nudy zdriemol a po ukrižovaní utiekol do Indie, kde je pochovaný a má aj hrob. (Teda nevystúpil na nebesia). alebo, citujem: „Ježiš prežil ukrižovanie a znova cestoval na Východ, tentoraz pod menom Yuz Asaf. Usadil sa v Kašmíre, pokračuje príbeh, kde sa oženil a zomrel prirodzenou smrťou. Židia v Šrínagare, hlavnom meste Kašmíru, doposiaľ uctievajú starú kryptu, o ktorej po generácie veria, že je v nej Ježiš - alebo Iša, ako ho oslovujú - pochovaný." Ako môže ktosi bežať zbičovaný na smrť po tortúre mučenia a s prepichnutými pľúcami, to už nedokážu zodpovedať a ujo Google to tiež nedokáže vysvetliť. Prepichnuté pľúca? No iste, tak sa bežať nedá. No ale čo ak ukrižovali namiesto Ježiša jeho dvojníka alebo niekoho iného? Zdá sa Vám taká konšpirácia pritiahnutá za vlasy? Veru, pri načúvaní ateistickým militantom treba rátať so všetkým. A tak sa dozviete, že JK bol vlastne globetrotter, svetobežník. Podnikol vraj dve cesty do Japonska. Z prvej sa vrátil cez Maroko a len tak-tak ubzinkol ukrižovaniu. Namiesto seba podstrčil na kríž nejakého chudáka. A tak sa spolu so suvenírmi - ušami svojho "brata" a vlasmi svojej mamy - vybral na 6000 míľ dlhú púť cez Sibír do Japonskej Šingy, aby sa stal pestovateľom cesnaku, príležitostným liečiteľom a miestnym guru. Veru, aj Japonci majú jeho hrob. Nielen jeho, aj s hrobom Mojžiša sa Vám Japonci pochvália. Rovnako, ako aj Indovia. A všade sú samozrejme modrookí Japonci, ktorí sú potomkovia Ježiša a Márie Magdaleny. Alebo Ježiša a domorodej Japonky. Fantázii sa medze nekladú. V Japonsku nájdete aj istého Savagučiho, ktorí Vám odprisahá, že je potomkom JK zomrevšieho v Japonsku vo veku 114 rokov.  
JK v Japonsku zjavne inšpiruje. Podvod známejší pod označením "kult čítačov chodiel" sa začal v roku 1980, kedy Hogen Fukunaga vyhlásil, že je nástupcom Ježiša Krista a Budhu. Tvrdil, že má schopnosť diagnostikovať choroby a vidieť do budúcnosti čítaním z chodidiel. Svojim zákazníkom vždy odporučil, aby sa zúčastnili drahého seminára, na ktorom vyliečia svoje choroby a vyriešia svoje problémy. Väčšinu jeho obetí tvorili ženy v domácnosti a pacienti v nemocniciach, ktorí mali naplánované operácie. Polícia sa dopočula o jeho „liečbe“ a Fukunaga a jeho suitu zatkla. Liečiteľ vyfasoval 12 rokov väzenia a kult skrachoval.
No dobre, ak teda neutiekol do Indie ani do Japonska, musel byť pochovaný v Jeruzaleme alebo kdesi tam a tak sa nám sypú na stôl ďaľšie verzie. Napr. o údajnom hrobe JK aj s nápisom jeho mena a aj jeho ženy Magdalény. Veď to dokázali vedci. To, že iní vedci, historici aj archeológovia to striktne vyvrátili, ateistom, tým rozumovo obmedzenejším, no o to hlučnejšie o sebe prehlasujúcim, že sú stúpencami zdravého rozumu, sa akosi nedostalo do ich štrbinového rozumového rozhľadu.
Ak teda sa ateistom, rozumejme tým bojovným ateistom, nedarí vyvrátiť existenciu JK a musia kapitulovať a uznať, že JK pravdepodobne žil, otvárajú ďaľšie kolo spochybňovania. Bola Mária Panna? Mal JK súrodencov?
Je pravdivá náuka o nepoškvrnenosti jej počatia?
Oľga Pietruchová sa ironicky vysmieva z tohoto kresťanského ideálu panny-ženy-matky ako najvyššieho a nikdy nedosiahnuteľného. Iný ateista tvrdí, že Mária bola znásilnená rímskymi vojakmi a iný ateista tvrdí ešte väčšiu absurdnosť a že tým vojakom bol vlastne žid Jozef, teda biologický otec Ježiša a teda Ježiš je dieťaťom znásilnenia. A v snahe spochybniť morálne posolstvo kresťanstva neváhajú označiť nepoškvrnené počatie Márie Panny za akt znásilnenia Bohom. Iní obviňujú Boha z pedofílie poukazujúc na nízky vek Márie, mala v čase pôrodu asi 15 rokov. Druhí však tvrdia,že Mária mala 19 a Jozef,adoptívny otec 80
rokov, opäť poukazujúc ne sexuálnu deviáciu, na ktorej stojí kresťanstvo. Svojou "troškou" do mlyna prichádzajú aj moslimovia prehlasujúc, že Kristus podľa nimi nájdeného Barnabášovho evanjelia pochádzajúceho z 5.storočia, písaného na zvieracej kože, nebol ukrižovaný a nebol ani syn Boha, ale prorok, ktorý predpovedal príchod Mohameda. Tak hor sa do celosvetovej islamskej revolúcie.

Všetci títo autori najrôznejších hypotéz, ktoré nikdy nedokázali a napriek
ich rozporuplnosti ich vydávajú za možné, pravdepodobné či isté, poukazujú
na nedôveryhodnosť Biblie a evanjelií, argumentujúc, že si jednotlivé texty
protirečia. Hoci protirečeniami ich vlastné výklady kresťanstva sú priam
presýtené.

Ateisti všetky tieto dohady považujú za oprávnené a biblické texty za
nedôveryhodné. Vraj pokiaľ Cirkev nepredloží dôkazy.

Boj o JK sa preniesol aj do politických ideológií. Ešte pred pár rokmi
absolútne odmietaná možnosť existencie Ježiša sa zmenila na
privlastňovanie prekrútených téz. Komunisti tvrdia, že JK bol prvý komunista. Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher prehlasuje, že tento židovský rabín hlásal radikálny komunizmus a pacifizmus stýkajúc sa so zločincami a prostitútkami. Predseda SDĽ Peter Weiss onoho predvolebného času prehlásil, že kresťan môže byť aj komunista. (Hoci povojnový pápež rázne pohrozil exkomunikáciou kresťanom za členstvo v KSČ!) Nacisti v ňom uvideli bojovníka proti semitizmu. Homosexuáli v ňom vidia homosexuála. Liberáli liberála. Humanisti humanistu. Socialisti socialistu. Moslimovia proroka. Budhisti tvrdia, že rozpráva jako budhista. Hinduisti v ňom vidia, citujem „vidí svého Ísu. Sirové Weber s Ricem ho zatáhli do světa šoubyznysu, provolávajíce mu slávu, tvrdíc, že je to Superstar.“ Zdá sa, že Ježiš sa stal zlatým tronfom stúpencov všetkých ideológií. A vôbec komunistom neprekáža, že komunizmus je marxistická ideológia z 19.storočia,o ktorej v časoch JK nikto nechyroval.
Moslimom neprekáža považovať JK za jedného zo štyroch svojich
najvýznamnejších prorokov a súčasne trestom smrti trestať každého,kto
vlastní Bibliu.
Mesačník homosexuálov a lesieb na Slovensku trúfalo označuje Ježiša za impotenta a pritom prehliadajúc, že zakladajúci člen rovnomenného hnutia za práva homosexuálov Ganymedes – Martin Romaník - bol právoplatne odsúdený na tvrdo za pedofíliu.
Zaujímavé je, ako ľahko našli spoločný jazyk stúpenci novopohanstva a ateizmu. Ateisti nemajú problém pritakávať bludným tézam, že kresťania sa pri uctievaní Krista vlastne klaňajú diablovi, lebo práve kresťanstvo je vynálezom Setha. Ten totiž to všetko vymyslel iba preto, aby zabránil človeku sa duchovne oslobodiť a vrhol ho do neustáleho kolotoča reinkarnácií.
Ak už teda ateisti sú dotlačení priznať historickosť osoby Ježiša a pristúpia aj na možnosť, že kresťanstvo sa nemusí mýliť, rozhodnú sa spochybniť morálku kresťanstva a tvrdia, citujem:
No a Krista som podľa Nového zákona charakterizoval ako sadomasochistického psychopata tak túžiaceho zapísať sa natrvalo do dejín Sveta, že sa nechal ukrížovať. A položil som aj otázku: Kto celú tragifrašku ukrížovania naplánoval, zorganizoval, financoval a realizoval? A hlavne pečo?
Pre spochybnenie odkazu JK však dnešní sekulárni hummanisti dokážu urobiť šokujúce kotrmelce. Ateisti prízvukujúc, že ich pilierom je logika, veda a vedecké poznatky, sú ochotní uveriť, že Kristus prišiel už na tento svet a narodil sa druhý krát ako štvrté dieťa rakúskeho colníka nemeckej národnosti Alojzovi Hitlerovi a jeho tretej manželke Kláre v roku 1889...a citujem:
Pretože sa chcel pomstiť príbuzným tých, ktorí ho ukrižovali

Podľa Munistov bol Ježiš synom Zachariáša a Panny Márie,  ako Vykupiteľ údajne zlyhal, a preto musel “nastúpiť” na jeho miesto tzv. “Pravý Mesiáš” – kto iný ako samozrejme “reverend Mun”, ktorý sa zároveň vyhlásil za “boha”.  S jeho manželkou Hak ča Han – Munovou sa prehlásili za tzv. “Pravých rodičov” ľudstva.

Mno a teraz si vážení a milí čiatelia sadnite do svojich pohodlných kresiel a skúste si zodpovedať na otázku, čí Ježiš je prijateľnejší? Ten biblický alebo ten ateistický?
Ježiša možno nenávidieť,neuznávať,milovať i zbožňovať.Ale nie je možné ho prehliadať a ignorovať.Lebo ak by bol len aramejsky rozprávajúcim rebelom prelomu tisícročí, nikdy by jeho pamiatka neprežila 2000 rokov. Dnes by bol neznámy a ignorovaný. A to rozhodne nie je.
Na záver si dovolím vložiť jeden citát z diskusie . Jeho autorom je nick swissboy.
Spisovateľ­ a kardinál­ Michael Faulhaber­ povedal:­ "Ani­ by ste neverili,­ koľko vecí musí veriť ten, kto chce byť nevercom."­
Tip : 100 názorov.

Boh , cirkev a smrť:   http://www.100nazorov.sk/boh-cirkev-smrt/
Moc , pravda a politika:   http://www.100nazorov.sk/moc-pravda-politika/
Kultúra , spoločnosť a peniaze:   http://www.100nazorov.sk/#

sobota 7. apríla 2012

Zamyslenie na dnes: Akú hodnotu má život?

Ľudský život má jedinú hodnotu. Absolútnu. Najvyššiu. Buď život je, alebo nie je. Buď žijem alebo nie. Nemôžme byť trochu živí ani trochu mŕtvi. Rovnako, ako žena nemôže byť len tak trochu tehotná.
Je to ako spin.Aj u neho môžme uvažovať len o dvoch hodnotách: plus alebo mínus.
Buď žijem. Alebo nie.

Sulík , Andersen a homosexuáli.

Pán Sulík došiel na zaujímavú mšlienku. Veľmi ťažko riešiteľné vzorce správania a názory hypoteticky rozvinie v nejakej extrémnej situácii a na základe takého riešenia potom aplikuje ten istý vzorec rozhodnutí aj na jednoduchšie situácie.
Ako príklad je možno uviesť jeho zamyslenie nad relatívnou hodnotou ľudského života tu

Dobre teda.Osvojme si tento jeho prístup k riešeniu spoločenských otázok dotýkajúcich sa morálky a pokúsme sa rovnako zodpovedať otázku, či je alebo nie je homosexualita rovnocenná s heterosexualitou
Predstavme si situáciu po jadrovej katastrofe na Zemi. Je pripravený vesmírny koráb na evakuáciu, no môže vziať na palubu okrem riadiaceho pilota len jedného človeka.Povedzme, že tým veliteľom je pán Sulík.Koho vezme na palubu? Svojho syna? Svojho homosexuálneho kamaráta? Alebo plodnú ženu? Len jedno riešenie zabezpečí opätovnú obnovu ľudstva.A pán Poliačik ani Richard Fekete v tomto prípade obnovu ľudskej civilizácie nezabezpečia ani s kondómom a ani bez neho.
Homosexualita teda nemôže byť v žiadnom prípade rovnocenná s prirodzenosťou života.

Pán Sulík  tvrdí, že aplikáciou jeho riešenia extrémnej situácie dokázal , že ľudské životy nemajú rovnakú hodnotu a teda je logické podľa liberálov pristupovať rozdielne k právu na život hodnotiac potenciálny prínos každého počatého dieťaťa pre spoločnosť, teda vraždenie detí chudobných a handikepovaných je podľa liberálnej morálky správnym riešením.
Tu je však na mieste otázka, či aj sexuálne orientácie by nebolo správne hodnotiť tiež na základe ich potenciálnych hodnôt pre spoločnosť.Je zvláštne, že pre liberála sú riešenia s nezvratným následkom prijateľné a stojace nad právom na život počatého dieťaťa, no v prípade politickej agendy homosexuálov páni liberáli používajú prevrátený princíp.

Predseda slovenských liberálov teda stojí zoči-voči dileme. Bude sa naďalej tváriť ako nahý kráľ alebo dá za pravdu malému dievčatku?

piatok 6. apríla 2012

Ad: Sulík a hodnota života počatého dieťaťa.

SaS, teda Strana Sloboda a solidarita, sa na Slovensku dostala do povedomia predovšetkým ako strana pretláčajúca na Slovensku liberálne vzorce života, morálny relativizmus, dekadenciu , registrované partnerstvá, marihuanu a potraty.
Osobne problému interrupcií pán Sulík venuje pomerne široký priestor s tradičnou protikresťankou demagógiou.


Pán Sulík píše, citujem :
Tvrdím, že je nezmysel povedať, že každý život má presne rovnakú hodnotu. Áno, každý život má vysokú hodnotu, hodnota života je vysoko subjektívna vec a pre hodnotu života neexistuje jednotka, čiže hodnota života nie je merateľná. S týmto všetkým súhlasím a zároveň tvrdím, že životy nemajú presne rovnakú hodnotu (subjektívnu a nemerateľnú a vysokú).

Čítajte viac: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/170378/K-hodnote-zivota-este-raz-polopatisticky.html#ixzz1rHtshDnP

Pán Sulík na ospravedlnenie vraždenia detí používa teoriu rozdielnej hodnoty života.
Pán Sulík súčasne priznáva, že vykazovanie hodnoty života pre potreby právnych úkonov je subjektívne a nemerateľné, no napriek tomu na základe subjektívneho a nemerateľného pocitu zastáva princíp oprávňujúci skutočné zabíjanie. Teda pán Sulík používa princíp spoločenskej dohody na posúdenie práva na život, presnejšie prijatie takej legislatívy,ktorá umožňuje odňať právo na život ľuďom , ktorí podľa subjektívneho pocitu rozhodujúcej osoby majú menšiu hodnotu. Ak posunieme túto myšlienku do zrozumiteľnej podoby, tak ide pánovi Sulíkovi o prijatie a akceptovanie legislatívy umožňujúcej popravovanie ľudí nie na základe viny či ich nevyhnutné omilostenie na základe neviny, ale na základe svojvoľného a nekontrolovateľného subjektívneho pocitu osoby zodpovednej za rozhodnutie, resp. zbavenej zodpovednosti právom subjektívneho dojmu.
Práve v týchto dňoch slávime najväčšie kresťanské sviatky.Pripomeňme si, že najznámejší biblický agnostik Pilát sa prihovára súdenému Ježišovi slovami, ktorými mu preukazuje nadradenosť a absolútnu moc. Že ho môže odsúdiť na smrť alebo ho omilostiť. Nie povinne potrestať na základe dokázanej viny alebo povinne omilostiť na základe neviny. Predkladá mu svoje právomoci vyplývajúce nie zo zákonných povinností, ale len zo subjektívneho pocitu. Kristus bol nakoniec odsúdený aj napriek tomu, že bol uznaný nevinným.Pilát uzavrel s rozvášneným davom spoločenskú dohodu.
Podobne pán Sulík uzatvára obchod s liberálnymi voličmi a stúpencami ateistických ideológií liberalizmu, feminizmu a sekulárneho humanizmu. Na základe spoločenskej dohody umožňuje vraždenie nevinných nie na základe dokázanej viny, ale na základe výhodnosti. Nevinné deti pre neho predstavujú menšiu hodnotu ako je hodnota jeho politickej kariéry. Hodnota Zlatého teľata.

Kľúčovým omylom tohoto sympatického ateistického politika je popletenie si pojmov.
Osobnostný či spoločenský význam,ktorý je rozdielny u každého človeka a aj logicky rozdielne môže byť predpokladaný u potenciálne počatého dieťaťa alebo skutočne počatého, nazýva hodnotou. Tu kdesi tkvie jadro stretu názorových táborov  "Za život" a "Za potraty".
Predpokladaný spoločenský prínos človeka počas jeho potenciálne prežitého života nemožno zamieňať za hodnotu života a ani v tom prípade, ak ju onálepkujeme hodnotou subjektívnou.
Hodnota života kohokoľvek nemôže mať pred zákonom rozdielne úrovne. Ak je hodnota života nemerateľná a vraj nebetyčná, nie je možné teda narábať s menejcennosťou života niekoho, alebo jeho väčším cenením hodnoty života.

Pretože od liberálnej teorie nezmyselnosti rovnakej hodnoty života kohokoľvek je len pár krokov k sociálnemu darwinizmu, núteným sterilizáciám a eugenickým rozhodnutiam.
Citujem pána Sulíka:
To, že Hitler argumentoval s rôznou hodnotou života a napáchal toľko zla, predsa neznamená, že každý, kto si dovolí spochybniť rovnakú hodnotu života, by chcel posielať ľudí do plynu.
To nikto ani netvrdí. Len je potrebné si uvedomiť, že takto nastavené etické normy vytvárajú podhubie na prístup ľudí k ľuďom práve na základe povýšenectva. Uzákonenie rôznej hodnoty života,ktorá je nateraz stále absolútna, umožňuje šírenie nacizmu s perspektívou holokaustu. Pretože Vám chýbajú "filozofické brzdy". Otázka,ktorá sa vynára,je jasne formulovateľná: Ak budeme súhlasiť so zabíjaním počatých detí, čo nám zabráni,aby sme sa zabíjali navzájom? Lebo hodnoty životov nás všetkých navzájom sú - nulové.Predstavme si, že Marek Nikolov je na topiacej sa lodi, jednou rukou visí na lane a druhú má voľnú. Do druhej ruky má možnosť zobrať svoje dieťa alebo moje dieťa. Koho zoberie? On to nevie, lebo tvrdí, že pre neho má každý život najvyššiu hodnotu. Ktorý život teda zachráni, keď každý ma presne rovnakú hodnotu? Hodí si mincou? Slečna Tutková by možno pristúpila k tomu tak, že predsa vždy je nejaká nádej, bude sa snažiť zachrániť obidve deti a utopia sa všetci traja. Ale čo spraví Marek Nikolov? Možno sa zacyklí.

Čítajte viac: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/170378/K-hodnote-zivota-este-raz-polopatisticky.html#ixzz1rI6OYKEJ

... a následne si odpovedá,citujem:
Viem, čo by som spravil ja. Zachránil by som moje dieťa. Bez najmenšieho zaváhania. A prečo? No preto, lebo život môjho dieťaťa má pre mňa vyššiu hodnotu ako život ktoréhokoľvek iného dieťaťa.

Čítajte viac: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/170378/K-hodnote-zivota-este-raz-polopatisticky.html#ixzz1rI6Zia8H


Pán Sulík nám predkladá extrémnu situáciu s tým,že ak nájde vzorec riešenia,správania v tejto situácii,bude použiteľný na všetky jednoduchšie situácie.
Pán Sulík opäť,podľa mňa, nesprávne používa výraz hodnota života namiesto slova význam. Priznáva sa, že pre neho má väčší význam prežitie vlastného potomka ako cudzieho. Ano, ten postoj je logický a v podstate správny. Rodič je ochrancom svojich detí aj v extrémnych situáciách. Lenže ak si dáme túto krajnú situáciu, zamyslime sa, či vzorec jej riešenia bude použiteľný aj v iných krajných situáciách.Napr., ak by obe deti boli Vaše,pán Sulík, dvojčatá a Vy máte možnosť zachrániť len jedno. A zamyslite sa aj na takou situáciou: Môžete zachrániť len jedného človeka a v ohrození bude Vaše dieťa a manželka.Čo urobíte? Dieťa alebo manželku?
Dovolím si do tretice ešte jeden príklad. Ktorý život má pre Vás väčšiu hodnotu. Váš alebo život Vašej dcéry? Akú voľbu by ste urobili vtedy?
Svoje hypotetické situácie riešite aj z pohľadu predstáv riešení pani Tutkovej či toho mladého blogera. A dávate im do úst slová či rozhodnutia, ktorými ich znevažujete.Naozaj si myslíte, že kresťan nepoužíva rozum? Zbavte sa tejto zcestnej predstavy. Krízové situácie vyžadujú rýchle a pragmatické riešenia ,ktoré nenapáchajú ešte viac škôd.

No a na záver si dovolím ešte jednu otázku zo série extrémnych situácií.
Máte možnosť zachrániť jedného človeka a na výber máte týchto: Vlastné dieťa trpiace leukémiou, cudzie zdravé dieťa, invalidného matematika a fyzika Hawkinsa a prezidenta Európskej banky.Hm?Ako sa rozhodnete?