štvrtok 12. apríla 2012

Kto je Ježiš Kristus?

Kresťanofóbni ateisti v snahe spochybniť kresťanstvo a predovšetkým ústrednú postavu tejto viery, Ježiša Krista, spochybňujú jeho božskosť. Tvrdia, že mal súrodencov a dokonca vraj pochádzal z dvojčiat. Tým dvojčaťom mal byť Tomáš,neskôr popravený spolu s Kristom ako lotor Barabáš.
Niektorí tvrdia, že Mária bola pôvodom židovka a žena nežidovského vojaka Pandiru (Tiberius Julius Abdes Panthera), ktorému bola počas jeho neprítomnosti neverná a podviedla ho so židovským tesárom Jozefom, ktorý ju dostal do druhého stavu.
Títo rôzni pseudohistorici prinášajú kopy argumentov navzájom si protirečiacich. Jedni tvrdia, že "neexistujúci" Ježiš síce existoval, ale na kríži omdlel, zaspal či si len tak z nudy zdriemol a po ukrižovaní utiekol do Indie, kde je pochovaný a má aj hrob. (Teda nevystúpil na nebesia). alebo, citujem: „Ježiš prežil ukrižovanie a znova cestoval na Východ, tentoraz pod menom Yuz Asaf. Usadil sa v Kašmíre, pokračuje príbeh, kde sa oženil a zomrel prirodzenou smrťou. Židia v Šrínagare, hlavnom meste Kašmíru, doposiaľ uctievajú starú kryptu, o ktorej po generácie veria, že je v nej Ježiš - alebo Iša, ako ho oslovujú - pochovaný." Ako môže ktosi bežať zbičovaný na smrť po tortúre mučenia a s prepichnutými pľúcami, to už nedokážu zodpovedať a ujo Google to tiež nedokáže vysvetliť. Prepichnuté pľúca? No iste, tak sa bežať nedá. No ale čo ak ukrižovali namiesto Ježiša jeho dvojníka alebo niekoho iného? Zdá sa Vám taká konšpirácia pritiahnutá za vlasy? Veru, pri načúvaní ateistickým militantom treba rátať so všetkým. A tak sa dozviete, že JK bol vlastne globetrotter, svetobežník. Podnikol vraj dve cesty do Japonska. Z prvej sa vrátil cez Maroko a len tak-tak ubzinkol ukrižovaniu. Namiesto seba podstrčil na kríž nejakého chudáka. A tak sa spolu so suvenírmi - ušami svojho "brata" a vlasmi svojej mamy - vybral na 6000 míľ dlhú púť cez Sibír do Japonskej Šingy, aby sa stal pestovateľom cesnaku, príležitostným liečiteľom a miestnym guru. Veru, aj Japonci majú jeho hrob. Nielen jeho, aj s hrobom Mojžiša sa Vám Japonci pochvália. Rovnako, ako aj Indovia. A všade sú samozrejme modrookí Japonci, ktorí sú potomkovia Ježiša a Márie Magdaleny. Alebo Ježiša a domorodej Japonky. Fantázii sa medze nekladú. V Japonsku nájdete aj istého Savagučiho, ktorí Vám odprisahá, že je potomkom JK zomrevšieho v Japonsku vo veku 114 rokov.  
JK v Japonsku zjavne inšpiruje. Podvod známejší pod označením "kult čítačov chodiel" sa začal v roku 1980, kedy Hogen Fukunaga vyhlásil, že je nástupcom Ježiša Krista a Budhu. Tvrdil, že má schopnosť diagnostikovať choroby a vidieť do budúcnosti čítaním z chodidiel. Svojim zákazníkom vždy odporučil, aby sa zúčastnili drahého seminára, na ktorom vyliečia svoje choroby a vyriešia svoje problémy. Väčšinu jeho obetí tvorili ženy v domácnosti a pacienti v nemocniciach, ktorí mali naplánované operácie. Polícia sa dopočula o jeho „liečbe“ a Fukunaga a jeho suitu zatkla. Liečiteľ vyfasoval 12 rokov väzenia a kult skrachoval.
No dobre, ak teda neutiekol do Indie ani do Japonska, musel byť pochovaný v Jeruzaleme alebo kdesi tam a tak sa nám sypú na stôl ďaľšie verzie. Napr. o údajnom hrobe JK aj s nápisom jeho mena a aj jeho ženy Magdalény. Veď to dokázali vedci. To, že iní vedci, historici aj archeológovia to striktne vyvrátili, ateistom, tým rozumovo obmedzenejším, no o to hlučnejšie o sebe prehlasujúcim, že sú stúpencami zdravého rozumu, sa akosi nedostalo do ich štrbinového rozumového rozhľadu.
Ak teda sa ateistom, rozumejme tým bojovným ateistom, nedarí vyvrátiť existenciu JK a musia kapitulovať a uznať, že JK pravdepodobne žil, otvárajú ďaľšie kolo spochybňovania. Bola Mária Panna? Mal JK súrodencov?
Je pravdivá náuka o nepoškvrnenosti jej počatia?
Oľga Pietruchová sa ironicky vysmieva z tohoto kresťanského ideálu panny-ženy-matky ako najvyššieho a nikdy nedosiahnuteľného. Iný ateista tvrdí, že Mária bola znásilnená rímskymi vojakmi a iný ateista tvrdí ešte väčšiu absurdnosť a že tým vojakom bol vlastne žid Jozef, teda biologický otec Ježiša a teda Ježiš je dieťaťom znásilnenia. A v snahe spochybniť morálne posolstvo kresťanstva neváhajú označiť nepoškvrnené počatie Márie Panny za akt znásilnenia Bohom. Iní obviňujú Boha z pedofílie poukazujúc na nízky vek Márie, mala v čase pôrodu asi 15 rokov. Druhí však tvrdia,že Mária mala 19 a Jozef,adoptívny otec 80
rokov, opäť poukazujúc ne sexuálnu deviáciu, na ktorej stojí kresťanstvo. Svojou "troškou" do mlyna prichádzajú aj moslimovia prehlasujúc, že Kristus podľa nimi nájdeného Barnabášovho evanjelia pochádzajúceho z 5.storočia, písaného na zvieracej kože, nebol ukrižovaný a nebol ani syn Boha, ale prorok, ktorý predpovedal príchod Mohameda. Tak hor sa do celosvetovej islamskej revolúcie.

Všetci títo autori najrôznejších hypotéz, ktoré nikdy nedokázali a napriek
ich rozporuplnosti ich vydávajú za možné, pravdepodobné či isté, poukazujú
na nedôveryhodnosť Biblie a evanjelií, argumentujúc, že si jednotlivé texty
protirečia. Hoci protirečeniami ich vlastné výklady kresťanstva sú priam
presýtené.

Ateisti všetky tieto dohady považujú za oprávnené a biblické texty za
nedôveryhodné. Vraj pokiaľ Cirkev nepredloží dôkazy.

Boj o JK sa preniesol aj do politických ideológií. Ešte pred pár rokmi
absolútne odmietaná možnosť existencie Ježiša sa zmenila na
privlastňovanie prekrútených téz. Komunisti tvrdia, že JK bol prvý komunista. Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher prehlasuje, že tento židovský rabín hlásal radikálny komunizmus a pacifizmus stýkajúc sa so zločincami a prostitútkami. Predseda SDĽ Peter Weiss onoho predvolebného času prehlásil, že kresťan môže byť aj komunista. (Hoci povojnový pápež rázne pohrozil exkomunikáciou kresťanom za členstvo v KSČ!) Nacisti v ňom uvideli bojovníka proti semitizmu. Homosexuáli v ňom vidia homosexuála. Liberáli liberála. Humanisti humanistu. Socialisti socialistu. Moslimovia proroka. Budhisti tvrdia, že rozpráva jako budhista. Hinduisti v ňom vidia, citujem „vidí svého Ísu. Sirové Weber s Ricem ho zatáhli do světa šoubyznysu, provolávajíce mu slávu, tvrdíc, že je to Superstar.“ Zdá sa, že Ježiš sa stal zlatým tronfom stúpencov všetkých ideológií. A vôbec komunistom neprekáža, že komunizmus je marxistická ideológia z 19.storočia,o ktorej v časoch JK nikto nechyroval.
Moslimom neprekáža považovať JK za jedného zo štyroch svojich
najvýznamnejších prorokov a súčasne trestom smrti trestať každého,kto
vlastní Bibliu.
Mesačník homosexuálov a lesieb na Slovensku trúfalo označuje Ježiša za impotenta a pritom prehliadajúc, že zakladajúci člen rovnomenného hnutia za práva homosexuálov Ganymedes – Martin Romaník - bol právoplatne odsúdený na tvrdo za pedofíliu.
Zaujímavé je, ako ľahko našli spoločný jazyk stúpenci novopohanstva a ateizmu. Ateisti nemajú problém pritakávať bludným tézam, že kresťania sa pri uctievaní Krista vlastne klaňajú diablovi, lebo práve kresťanstvo je vynálezom Setha. Ten totiž to všetko vymyslel iba preto, aby zabránil človeku sa duchovne oslobodiť a vrhol ho do neustáleho kolotoča reinkarnácií.
Ak už teda ateisti sú dotlačení priznať historickosť osoby Ježiša a pristúpia aj na možnosť, že kresťanstvo sa nemusí mýliť, rozhodnú sa spochybniť morálku kresťanstva a tvrdia, citujem:
No a Krista som podľa Nového zákona charakterizoval ako sadomasochistického psychopata tak túžiaceho zapísať sa natrvalo do dejín Sveta, že sa nechal ukrížovať. A položil som aj otázku: Kto celú tragifrašku ukrížovania naplánoval, zorganizoval, financoval a realizoval? A hlavne pečo?
Pre spochybnenie odkazu JK však dnešní sekulárni hummanisti dokážu urobiť šokujúce kotrmelce. Ateisti prízvukujúc, že ich pilierom je logika, veda a vedecké poznatky, sú ochotní uveriť, že Kristus prišiel už na tento svet a narodil sa druhý krát ako štvrté dieťa rakúskeho colníka nemeckej národnosti Alojzovi Hitlerovi a jeho tretej manželke Kláre v roku 1889...a citujem:
Pretože sa chcel pomstiť príbuzným tých, ktorí ho ukrižovali

Podľa Munistov bol Ježiš synom Zachariáša a Panny Márie,  ako Vykupiteľ údajne zlyhal, a preto musel “nastúpiť” na jeho miesto tzv. “Pravý Mesiáš” – kto iný ako samozrejme “reverend Mun”, ktorý sa zároveň vyhlásil za “boha”.  S jeho manželkou Hak ča Han – Munovou sa prehlásili za tzv. “Pravých rodičov” ľudstva.

Mno a teraz si vážení a milí čiatelia sadnite do svojich pohodlných kresiel a skúste si zodpovedať na otázku, čí Ježiš je prijateľnejší? Ten biblický alebo ten ateistický?
Ježiša možno nenávidieť,neuznávať,milovať i zbožňovať.Ale nie je možné ho prehliadať a ignorovať.Lebo ak by bol len aramejsky rozprávajúcim rebelom prelomu tisícročí, nikdy by jeho pamiatka neprežila 2000 rokov. Dnes by bol neznámy a ignorovaný. A to rozhodne nie je.
Na záver si dovolím vložiť jeden citát z diskusie . Jeho autorom je nick swissboy.
Spisovateľ­ a kardinál­ Michael Faulhaber­ povedal:­ "Ani­ by ste neverili,­ koľko vecí musí veriť ten, kto chce byť nevercom."­
2 komentáre:

 1. Re: Lebo ak by bol len aramejsky rozprávajúcim rebelom prelomu tisícročí, nikdy by jeho pamiatka neprežila 2000 rokov. Dnes by bol neznámy a ignorovaný.

  Non sequitur.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Viera v posmrtný život typu kresťanstva je veľmi nebezpečná.
  Pretože podľa kresťanských dogiem do (príjemného) neba pôjdu veriaci a neveriaci pôjdu do (krutého) pekla.
  Teda aj keď veriaci budú dodržiavať príkaz „Miluj blížneho svojho!“, môžu vďaka tejto viere neveriacich v mene lásky mučiť či vraždiť. Veď lepšie je trpieť pár hodín, dní, rokov na Zemi, ako večne a nekonečne kruto v Pekle, či nie?

  OdpovedaťOdstrániť