piatok 6. apríla 2012

Ad: Sulík a hodnota života počatého dieťaťa.

SaS, teda Strana Sloboda a solidarita, sa na Slovensku dostala do povedomia predovšetkým ako strana pretláčajúca na Slovensku liberálne vzorce života, morálny relativizmus, dekadenciu , registrované partnerstvá, marihuanu a potraty.
Osobne problému interrupcií pán Sulík venuje pomerne široký priestor s tradičnou protikresťankou demagógiou.


Pán Sulík píše, citujem :
Tvrdím, že je nezmysel povedať, že každý život má presne rovnakú hodnotu. Áno, každý život má vysokú hodnotu, hodnota života je vysoko subjektívna vec a pre hodnotu života neexistuje jednotka, čiže hodnota života nie je merateľná. S týmto všetkým súhlasím a zároveň tvrdím, že životy nemajú presne rovnakú hodnotu (subjektívnu a nemerateľnú a vysokú).

Čítajte viac: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/170378/K-hodnote-zivota-este-raz-polopatisticky.html#ixzz1rHtshDnP

Pán Sulík na ospravedlnenie vraždenia detí používa teoriu rozdielnej hodnoty života.
Pán Sulík súčasne priznáva, že vykazovanie hodnoty života pre potreby právnych úkonov je subjektívne a nemerateľné, no napriek tomu na základe subjektívneho a nemerateľného pocitu zastáva princíp oprávňujúci skutočné zabíjanie. Teda pán Sulík používa princíp spoločenskej dohody na posúdenie práva na život, presnejšie prijatie takej legislatívy,ktorá umožňuje odňať právo na život ľuďom , ktorí podľa subjektívneho pocitu rozhodujúcej osoby majú menšiu hodnotu. Ak posunieme túto myšlienku do zrozumiteľnej podoby, tak ide pánovi Sulíkovi o prijatie a akceptovanie legislatívy umožňujúcej popravovanie ľudí nie na základe viny či ich nevyhnutné omilostenie na základe neviny, ale na základe svojvoľného a nekontrolovateľného subjektívneho pocitu osoby zodpovednej za rozhodnutie, resp. zbavenej zodpovednosti právom subjektívneho dojmu.
Práve v týchto dňoch slávime najväčšie kresťanské sviatky.Pripomeňme si, že najznámejší biblický agnostik Pilát sa prihovára súdenému Ježišovi slovami, ktorými mu preukazuje nadradenosť a absolútnu moc. Že ho môže odsúdiť na smrť alebo ho omilostiť. Nie povinne potrestať na základe dokázanej viny alebo povinne omilostiť na základe neviny. Predkladá mu svoje právomoci vyplývajúce nie zo zákonných povinností, ale len zo subjektívneho pocitu. Kristus bol nakoniec odsúdený aj napriek tomu, že bol uznaný nevinným.Pilát uzavrel s rozvášneným davom spoločenskú dohodu.
Podobne pán Sulík uzatvára obchod s liberálnymi voličmi a stúpencami ateistických ideológií liberalizmu, feminizmu a sekulárneho humanizmu. Na základe spoločenskej dohody umožňuje vraždenie nevinných nie na základe dokázanej viny, ale na základe výhodnosti. Nevinné deti pre neho predstavujú menšiu hodnotu ako je hodnota jeho politickej kariéry. Hodnota Zlatého teľata.

Kľúčovým omylom tohoto sympatického ateistického politika je popletenie si pojmov.
Osobnostný či spoločenský význam,ktorý je rozdielny u každého človeka a aj logicky rozdielne môže byť predpokladaný u potenciálne počatého dieťaťa alebo skutočne počatého, nazýva hodnotou. Tu kdesi tkvie jadro stretu názorových táborov  "Za život" a "Za potraty".
Predpokladaný spoločenský prínos človeka počas jeho potenciálne prežitého života nemožno zamieňať za hodnotu života a ani v tom prípade, ak ju onálepkujeme hodnotou subjektívnou.
Hodnota života kohokoľvek nemôže mať pred zákonom rozdielne úrovne. Ak je hodnota života nemerateľná a vraj nebetyčná, nie je možné teda narábať s menejcennosťou života niekoho, alebo jeho väčším cenením hodnoty života.

Pretože od liberálnej teorie nezmyselnosti rovnakej hodnoty života kohokoľvek je len pár krokov k sociálnemu darwinizmu, núteným sterilizáciám a eugenickým rozhodnutiam.
Citujem pána Sulíka:
To, že Hitler argumentoval s rôznou hodnotou života a napáchal toľko zla, predsa neznamená, že každý, kto si dovolí spochybniť rovnakú hodnotu života, by chcel posielať ľudí do plynu.
To nikto ani netvrdí. Len je potrebné si uvedomiť, že takto nastavené etické normy vytvárajú podhubie na prístup ľudí k ľuďom práve na základe povýšenectva. Uzákonenie rôznej hodnoty života,ktorá je nateraz stále absolútna, umožňuje šírenie nacizmu s perspektívou holokaustu. Pretože Vám chýbajú "filozofické brzdy". Otázka,ktorá sa vynára,je jasne formulovateľná: Ak budeme súhlasiť so zabíjaním počatých detí, čo nám zabráni,aby sme sa zabíjali navzájom? Lebo hodnoty životov nás všetkých navzájom sú - nulové.Predstavme si, že Marek Nikolov je na topiacej sa lodi, jednou rukou visí na lane a druhú má voľnú. Do druhej ruky má možnosť zobrať svoje dieťa alebo moje dieťa. Koho zoberie? On to nevie, lebo tvrdí, že pre neho má každý život najvyššiu hodnotu. Ktorý život teda zachráni, keď každý ma presne rovnakú hodnotu? Hodí si mincou? Slečna Tutková by možno pristúpila k tomu tak, že predsa vždy je nejaká nádej, bude sa snažiť zachrániť obidve deti a utopia sa všetci traja. Ale čo spraví Marek Nikolov? Možno sa zacyklí.

Čítajte viac: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/170378/K-hodnote-zivota-este-raz-polopatisticky.html#ixzz1rI6OYKEJ

... a následne si odpovedá,citujem:
Viem, čo by som spravil ja. Zachránil by som moje dieťa. Bez najmenšieho zaváhania. A prečo? No preto, lebo život môjho dieťaťa má pre mňa vyššiu hodnotu ako život ktoréhokoľvek iného dieťaťa.

Čítajte viac: http://richardsulik.blog.sme.sk/c/170378/K-hodnote-zivota-este-raz-polopatisticky.html#ixzz1rI6Zia8H


Pán Sulík nám predkladá extrémnu situáciu s tým,že ak nájde vzorec riešenia,správania v tejto situácii,bude použiteľný na všetky jednoduchšie situácie.
Pán Sulík opäť,podľa mňa, nesprávne používa výraz hodnota života namiesto slova význam. Priznáva sa, že pre neho má väčší význam prežitie vlastného potomka ako cudzieho. Ano, ten postoj je logický a v podstate správny. Rodič je ochrancom svojich detí aj v extrémnych situáciách. Lenže ak si dáme túto krajnú situáciu, zamyslime sa, či vzorec jej riešenia bude použiteľný aj v iných krajných situáciách.Napr., ak by obe deti boli Vaše,pán Sulík, dvojčatá a Vy máte možnosť zachrániť len jedno. A zamyslite sa aj na takou situáciou: Môžete zachrániť len jedného človeka a v ohrození bude Vaše dieťa a manželka.Čo urobíte? Dieťa alebo manželku?
Dovolím si do tretice ešte jeden príklad. Ktorý život má pre Vás väčšiu hodnotu. Váš alebo život Vašej dcéry? Akú voľbu by ste urobili vtedy?
Svoje hypotetické situácie riešite aj z pohľadu predstáv riešení pani Tutkovej či toho mladého blogera. A dávate im do úst slová či rozhodnutia, ktorými ich znevažujete.Naozaj si myslíte, že kresťan nepoužíva rozum? Zbavte sa tejto zcestnej predstavy. Krízové situácie vyžadujú rýchle a pragmatické riešenia ,ktoré nenapáchajú ešte viac škôd.

No a na záver si dovolím ešte jednu otázku zo série extrémnych situácií.
Máte možnosť zachrániť jedného človeka a na výber máte týchto: Vlastné dieťa trpiace leukémiou, cudzie zdravé dieťa, invalidného matematika a fyzika Hawkinsa a prezidenta Európskej banky.Hm?Ako sa rozhodnete?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára