pondelok 10. decembra 2012

Boh alebo manželku na prvé miesto?


Reakcia k článku Martiny Cipkovej "Náboženský fanatizmus"


Ja tak trošku rozumiem autorke. Ona totiž poukazuje na problém modloslužobníctva. Praktikovanie rituálov, ktoré môžu viesť k náboženskej slepote. Lenže takí prehnane veriaci  aj keď dávajú na prvé miesto Boha, v podstate dávajú na prvé miesto nie Boha ale svoju predstavu o ňom, ktorej sa klaňajú. Pretože ak niekto prehliada starostlivosť o rodinu alebo manželku, dopúšťa sa práve vtedy skrivodlivosti voči Bohu.
Kresťanstvo charakterizuje rešpektovanie Desatora, jeho dodržiavanie. Pre kresťana je to zákon, no tento zákon sa napĺňa láskou. Lebo s láskou sa človek nedopúšťa ani vrážd, ani krádeží, necudzoloží, neklame... Naplnením Zákona, naplnením zmyslu kresťanstva, je láska, úcta k blížnemu.
Keďže nie som teológ, pomôžem si Katechizmom, z ktorého citujem:


"DRUHÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO“ 
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nové prikázanie vám dávam… Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).
2196 Na otázku, ktoré prikázanie je prvé, Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet“ (Mk 12,29-31). 
Svätý Pavol apoštol to pripomína:(2822) „Kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska“ (Rim 13,8-10). "

Koniec citátu,zdroj tu: http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=2949

Takže len dodám, nemajte strach z ľudí vyjadrujúcich svoju lásku k Bohu, ale skôr z tých, ktorí za prioritu lásky k Bohu skrývajú vlastný egoizmus. Oddaného kresťana nespoznáte ani podľa šiat a ani krížikov.
Ešte by som upriamil pozornosť na jednu vec, ktorá ilustruje nebezpečenstvo zbožňovania partnera a odsúvania Boha na nižšie priečky. Ak totiž partner začne nútiť svoju manželku (a v dnešnom svete divokých vzťahov partnerku) k nemorálnemu správaniu, predstaviť si môžete čokoľvek, má prednosť Boh, Zákon, Desatoro či pre ateistov zdravý sedliacky rozum a rozchod s takým tyranom je lepším riešením ako slepá oddanosť ku kedysi milovanému partnerovi. Preto Boh je na prvom mieste. Podľa mňa.
viere"  a "Cirkev a spoločnosť" ? Cesta cez môj azetovský profil.
Zdroj: http://blog.sme.sk/diskusie/2084005/1/19449712/Nabozensky-fanatizmus.html#19449712

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára