utorok 11. decembra 2012

Homosexuáli, feministky, liberáli a rozvrat národného jazyka.
Viete, ako sa povie po anglicky učiteľ?
A viete ako sa povie učiteľka?
No skúsme si tie isté slová preložiť do nemčiny, španielčiny alebo ...alebo   vyberme si trebárs maďarčinu.
Vo všetkých jazykoch nájdeme čosi spoločné. Nerozlišujú rody.
Ľúbozvučné slovanské jazyky sa môžu popýšiť výnimočnosťou - dokážu pomocou gramatiky a skladby slov rozlíšiť rod mužský od ženského. Je to charakteristická vlastnosť, ktorá náš malebný jazyk odlišuje od anglo-saských. Alebo ugro-fínskych. Podobným spôsobom náš jazyk rozpoznáva rod aj pri tvorbe vlastných mien a rodovú odlišnosť si zachováva aj pri opisovaní rodovo rozdielnych vecí pomocou prídavných mien. Schopnosť rodového rozlíšenia si náš jazyk dokáže zachovať aj v iných slovných druhoch.
Do tohto ustáleného zaužívaného jazykového a dorozumievacieho systému sa vnášajú cudzorodé prvky z iných jazykov. Ovplyvňovanie slovnej zásoby je bežná vec.Jazyk je ako živý organizmus, vyvíja sa a v ňom sa zrkadlia aj spoločenské pohyby. Po roku 1989 náš jazyk postihla devastačná lavína v podobe slepého preberania amerikanizmov. A tak sa z pukancov stal popcorn, z hlasitosti volume, z oddelení pre styk s verejnosťou public relation, z tvaroznalectva dizajn, z obilného pečiva cereálne... Milan Markovič v jednom svojom článku vtipne poznamenal, že Slováci nezačali používať angličtinu preto, že by ju dokonale ovládali, ale preto, že neovládajú ani len svoj materinský jazyk.
Na tejto slepej vlne amerikanizácie slovenského jazyka sa priplazila ďaľšia pohroma - feminizmus.
Akási nedocenená dáma prišla s návrhom zrušenia prechyľovania ženských priezvisk. Vraj je to rodová diskriminácia. Lebo podľa feministiek prechyľovanie ženských priezvisk ponižuje dôstojnosť žien a to tým, že naznačuje povinnosť ženy sa podriadiť mužovi a priezvisko je vyjadrením vlastníckeho vzťahu muža. Napríklad pani Nováková teda logicky patrí pánu Novákovi. A ak dôjde k rozvodu a novému sobášu, mužovi predsa priezvisko zostáva a žena sa zase podriaďuje novému mužovi - aj novým priezviskom. Nuž akáže to krivda sa stala na ženách?
Nestala sa žiadna krivda. Len hlúposť opantala mysle súdružiek feministiek.
Dámy z feministických hnutí zabúdajú, že:
Podriadenosť alebo vlastníctvo sa vyjadruje privlastňovacími prídavnými menami a tie sú na konci s krátkym -a. Teda by privlastnená pani Nováková bola po privlastnení len pani Novákova. Je to malý dĺžeň pre pravopis, no veľký skok pre medziľudské vzťahy.
Novomanželia si vyberajú priezvisko podľa svojho uváženia. Majú na výber viacero možností. Priezvisko si zmeniť môže len žena a preberie priezvisko muža, s prechyľovacou koncovkou samozrejme. Ale je prípustné aj prebratie ženského priezviska mužom, bez tej koncovky -ová. Môžu si obaja ponechať svoje priezviská, či si môžu vybrať úplne nové. Kdeže sa stala krivda? Ach ano.... koncovka -ová feministkám oči kole.
Pracovník jazykovedného ústavu sa k záležitostiam prechyľovania ženských priezvisk vyjadril šalamúnsky. Odstránenie prechyľovania je v rozpore s jazykovou tradíciou slovenčiny, ale ženám by sa malo umožniť podľa vlastného uváženia písať priezviská bez tej do očí bijúcej koncovky - ová. Dobre, takže naša modelová pani Nováková bude teda pani Novák. Nech sa pani feministka zadávi. Okolie si zaťuká prstom na čelo, a dievčatko hlesne: Kráľ chodí nahý!
A tak pani feministka Novák ide po ulici a stretne pani feministku Pokornú. A ako to medzi klebetnicami z Klubu nesmrteľných chodí, Novák-pani sa so širokým úsmevom na tvári popýši svojím mužsky znejúcim ženským priezviskom. Už je rovnocenná s mužmi, už je Novák a nie nejaká chudera Nováková. Lenže aj pani Pokorná chce byť moderná feministka. Ale na emancipáciu by potrebovala prechyľovaciu koncovku (-ová) a tú táto nešťastnica nemá. A tak na matrike požiada o zmenu priezviska a vzápetí sa z pani Pokornej, povedzme z pani Alžbety Pokornej stane pani Alžbeta Pokorný.
Dámy sa poberú domov.
U Novákovie family je tradičná moderná idylka. Pán Novák varí v kuchyni, pani Novák číta na Azete noviny. Pán Novák je tiež tvrdý stúpenec  rodovej rovnosti.  Žiadnu diskrimináciu žien nestrpí. Keď rovnoprávnosť, tak pre všetkých. A vyberie sa na matriku aj Novák. Novák - pán. Pán Novák chce rovnaké právo prechyľovania priezvisk pre mužov, ako majú ženy. Matrikárka chvíľu premýšľa, ale keďže je to stará feministka, ktorá sa na úrad dostala iba kvôli vyrovnávajúcim rodovým kvótam, tak namodeluje pánovi Novákovi priezvisko podľa jeho priania - z "pán Novák" sa stane pán Novákovej. Konečne zdravý rozum zvíťazil. Nevedno nad čím.
Ošiaľ rodovej rovnoprávnosti postupne zachváti všetkých. Pani Janů sa chce prechýliť, aby slávnostne deklarovala svoje majetkové zatriedenie k rodine Rokefelerovcov. Aj pán Tomšů sa chce prechýliť a dať na vedomie svoju podriadenosť k manželke Tomšů. A čo starká báčika Chocholovie? Tú kto prechýli? A hlavne - ako? Aj Zuzanka Hraškovie zostáva bezradná stáť pri pitvore.
Na Pride Bratislava 2030 sa opäť uskutoční teatrálny sobáš dedičného predsedu hnutia homosexuálov s jeho tridsiatym druhým registrovaným partnerom. Rozhodnú sa pre spoločné priezvisko Putrovci. On, pán, bude Putra a on, tiež pán, bude Putrov. Nech je všetkým jasné, kto ku komu patrí. Na slávnostnej maškaráde za nadpráva sexuálnych menšín spíšu memorandum, v ktorom požadujú nahradiť označenie muža, manžela, slovom aktív a ženu navrhujú označiť za pasív. Lebo ani delfíny sa nezvyknú označovať ako manžel delfín s manželkou.
Onoho času som sa obrátil na pani feministku Pietruchovú s otázkou, či vidí rodovú diskrimináciu aj v písaní zámen oni/ony . Márne, odpovede som sa nedočkal.
Mmiochodom, napadá ma, nebolo by správne feministky nazývať feministami? Aby sme boli rodovo korektní...
A po tom celom samohašterení jednu chuťovku, či ako hovoria ľudia nad úrovňou, jednu delikatesu. Skúste si, len tak sami pre seba, v duchu vysklonovať priezvisko pani Novák. Aký bude tvar v druhom páde? Od pani Nováky? Podľa vzoru žena? Hehe... Veru veru, bez prechyľovania nevyskloňujete ani  ... ani... starú bačkoru. :))) Hehe... A dokonca aj pani Merkel či stará Clintonka sa bude musieť pokloniť našim jazykovým zvyklostiam. Lebo reč je o pani MerkelOVEJ alebo ClintonOVEJ. A nie o pani Merkel či o pani Clinton. Nuž ktovie. Raz daňovnikmi dotovaný vládny odbor pre rodovú rovnosť nahradí slovenské skloňovanie pomocou siedmich pádov anglickým spôsobom sklonovania. Ale ešte predtým si feministky posvietia na rodovo nekorektné piktogramy a dopravné značky. Lebo taký pánsky bicykel na značke prechod pre cyklistov spôsobuje vážne psychické problémy feministkám.

Prečítajte si súvisiaci článok od blogera pána Antona Hrnka: Čo s našou koncovkou -ová
A neprehliadnite ani diskusiu pod článkom.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára